jakie były wyniki do szkoły w Poznaniu sapsp

Włocławek w obiektywie

Temat: "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń
Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa".

Kraków, 23-25 września 2009 r., Szkoła Aspirantów PSP

Patronat Honorowy:

* Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
* Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
* Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
* Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
* Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
* Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
* Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Andrzej Siekanka


Patronat Medialny:

* „Przegląd Pożarniczy”
* „Ochrona Przeciwpożarowa”
* „Przegląd Obrony Cywilnej”
* www.katalogppoz.plProgram:

23 września (środa)

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników – do godz. 14.00


14.00 - obiad

15.00-15.20 otwarcie Konferencji: Komendant Główny PSP, Komendant SA PSP, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP

15.20-18.20 – SESJA I :” Nowe technologie stosowane w ochronie dóbr kultury”– wykłady w SA PSP. Prowadzący Sesję: mł. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński, bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

1. „Ochrona i udostępnienie zasobów muzealnych w Polsce, w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli”, dr Grzegorz Buczyński, Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli.
2. „Systemy gaszenia pożarów w zabytkach mgłą wodną. Dzień dzisiejszy i pespektywy”, mgr inż. Józef Seweryn, SUPO-CERBER Sp. z o. o. Kraków.
3. „Pożar zabytkowego obiektu Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w miejscowości Gułtowy w dniu 3 września 2009 r.”, st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.
4. „Specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach zabytkowych”, bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
5. „Działania ratowniczo-gaśnicze w podczas pożaru w obiekcie zabytkowym – wprowadzenie do ćwiczeń praktycznych, bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, Komendant Miejski PSP w Krakowie.
6. „Działalność Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury” – komunikat, bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
7. Dyskusja.
.

18.40 - kolacja

24 września (czwartek)

8.00-9.00 – śniadanie

9.30-12.30 – SESJA II „Powiadamianie, alarmowanie, działania ratownicze na obiektach zabytkowych” – ćwiczenia na obiektach zespołu klasztornego w Mogile oraz na drewnianym kościółku w Mogile. Prowadzący Sesję: bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, mł. bryg. mgr inż. Tomasz Zawadzki

13.00-14.00 – obiad

14.30-17.30 – SESJA III „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”– wykłady w SA PSP. Prowadzący Sesję: mł. bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka, bryg. mgr inż. Waldemar Murawka.

1. „Cystersi, Opactwo w Mogile i parafia św. Bartłomieja Apostoła”, brat Albert Grzegorz Marcinek OCist.
2. „Procedury dotyczące stosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych w obiektach zabytkowych wynikające z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych”, bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski, Komenda Główna PSP Warszawa.
3. "Ochrona zbiorów publicznych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", starszy kustosz Beata Czekaj-Wiśniewska, Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
4. „Ochrona przeciwpożarowa w Muzeum Pałac w Wilanowie (wybrane problemy)”, Stanisław Powęska - Muzeum Pałac w Wilanowie.
5. „Działania gaśnicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas pożaru wieży w Muzeum w Wilanowie”, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP Miasta Stołecznego Warszawy.
6. "Doświadczenia Wojska Polskiego w ochronie dóbr kultury - nowe wyzwania", Radomir Korsak, dyrektor Domu Żołnierza Polskiego MON.
7. Dyskusja

.18.00 – uroczysta kolacja integracyjna

25 września (piątek)

8.00-9.00 – śniadanie

9.30-12.30 – SESJA IV „Ochrona dóbr kultury – nowe wyzwania” – wykłady w SA PSP
Prowadzący Sesję: płk mgr Krzysztof Sałaciński, mł. bryg. dr inż. Robert Wolański

1. "Planowanie ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń", Kazimierz Niciński.
2. „Integracja systemów bezpieczeństwa”, mgr inż. Janusz Sawicki, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
3. "Międzynarodowe instrumenty prawne w ochronie zagrożonego dziedzictwa kultury", płk Krzysztof Sałaciński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. „Dobra kultury w obliczu aktów terroru”, Grzegorz Cieślak.
5. „Integracja systemów bezpieczeństwa jako współistnienie zintegrowanych systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej w kontekście ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (stan obecny, wyzwania i zagrożenia)”, Paweł Pajorski, PROTECTOR Kraków.
6. Dyskusja


12.30 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji,


13.00-14.00 – obiad

Sprawami merytorycznymi zajmują się:

* bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek - tel.: 012 6460251, fax: 012 6460118, e-mail: kkociolek@sapsp.pl,
* bryg. mgr inż. Grzegorz Podsiadło - tel.: 012 6460161, e-mail: gpodsiadlo@sapsp.pl

[ Dodano: 2009-09-28, 01:29 ]
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4351Copyright (c) 2009 Włocławek w obiektywie | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.